123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
G
o
[
]
Z
U

Himalaje – najwyższy łańcuch górski na Ziemi

2,5 tys. km długości i około 250 km szerokości. Leży na terenie: Pakistanu, Indii, Chin (Tybetu), Nepalu i Bhutanu. W Himalajach znajduje się aż 10 z 14 ośmiotysięczników świata. W lipcu 2013 roku mieliśmy zwiedzać okolice miejscowości Leh, ale niestety – obfite deszcze monsunowe pokrzyżowały nasze plany. Otrzymaliśmy wiadomość od naszego hinduskiego organizatora, że planu nie uda się zrealizować. Pojechaliśmy inną trasą. Byliśmy między innymi w Nepalu, gdzie zrobiłem panoramę Himalajów:

Himalaje. Nepal.

X

Himalaje. Nepal.

Ale nie lubię nie zamkniętych spraw. Pora tam wrócić i dokończyć to, co zaczęliśmy w ubiegłym roku. Tegoroczna wyprawa będzie się składać z trzech części:

1. Ponieważ lecimy przez Dubaj – postanowiliśmy spędzić Jeden Dzień w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
20.07. Lądowanie w Dubaju, przejazd do hotelu, nocleg.
21.07. Zwiedzanie Sharjah i Dubaju, wieczorem przejazd na lotnisko.

2. Część druga, to Ladakh. Pojedziemy trasą wg tej mapy:

 

Część druga wyprawy – Ladakh.

22.07. Lądowanie w nocy w Delhi, przejazd do hotelu, nocleg.
22.07. Przejazd do Chandigarh. Nocleg w Chandigarh.
23.07. Przejazd do Amritsar. Wizyta w Złotej Świątyni, a potem ceremonia Wagah Border. Nocleg w Amritsar.
24.07. Przejazd do Dharamsala. Postój w Mc Leod Ganj. Wizyta w świątyni Dalai Lamy. Nocleg w Dharamsala.
25.07. Zwiedzanie i nocleg w Dharamsala. Wizyta w klasztorze Dalai Lamy.
26.07. Przejazd do Jammu. Zwiedzanie i nocleg w Jammu.
27.07. Przejazd do Srinagar. Zwiedzanie i nocleg w Srinagar.
28.07. Zwiedzanie i nocleg w Srinagar. Zwiedzanie Nishat Garden i jeziora Dal.
29.07. Przejazd do Sonamarg. Zwiedzanie i nocleg w Sonamarg.
30.07. Przejazd do Kargil. Zwiedzanie i nocleg w Kargil.
31.07. Przejazd do Leh, Zwiedzanie i nocleg w Leh.
01.08. Zwiedzanie Leh. Nocleg w Leh.
02.08. Przejazd do Nubra Valley. Nocleg w obozie w Nubra Valley.
03.08. Przejazd do Leh. Nocleg w Leh.
04.08. Przejazd nad jezioro Pangong-Tso. Nocleg w obozie nad Tso Lake.
05.08. Przejazd do Leh. Nocleg w Leh.
06.08. Przejazd do Sarchu. Zwiedzanie i nocleg w Sarchu.
07.08. Przejazd do Manali. Nocleg w Manali.
08.08. Przejazd do Shimla. Nocleg w Shimla.
09.08. Przejazd do Delhi. Nocleg w Delhi.

3. Część trzecia, to Dolina Kwiatów. Pojedziemy (a częściowo pójdziemy) trasą wg tej mapy:

 

Część trzecia wyprawy – Valley of Flowers.

10.08. Przejazd do Rishikesh. Zwiedzanie i nocleg w Rishikesh.
11.08. Przejazd do Joshimath. Nocleg w Joshimath
12.08. Przejazd to Govindghat. Następnie trekking 13 km do wioski Ghangaria. Nocleg w Ghangaria.
13.08. Trekking (3 km) do Doliny Kwiatów. Powrót do Ghangaria. Nocleg w Ghangaria.
14.08. Trekking powrotny 13 km do Joshimath. Przejazd do Badrinath. Nocleg w Badrinath.
15.08. Wizyta w Village Mana. Przejazd do Pipalkoti. Nocleg w Pipalkoti.
16.08. Przejazd do Rishikesh. Nocleg w Rishikesh.
17.08. Przejazd to Delhi. Nocleg w Delhi.
18.08. Zwiedzanie Delhi. Nocleg w Delhi.
19.08. W nocy wylot do Polski.

Jak zwykle poleci ze mną moja żona Ewa i córka Martyna:

 

Do zobaczenia za miesiąc. Ewa w Maroku w 2013 roku.

Wielkie brawa dla nowych podróżników: Neli i Waldka :-).

 

Nela w Tatrach, rok 2013.

Dziennik podróży będę prowadził ja, czyli Stefan Nawrocki:

 

To ja w wąwozie Todrha. Maroko, rok 2013.

Myślę, że jak zwykle będzie ciężko :-), więc Wasze słowa otuchy na pewno się przydadzą, za które z góry dziękujemy :-).

Komentarze: pokaż komentarze (5)

Nowości w banku

6030-0300; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal

6030-0310; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal

6028-0141; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6028-0143; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6028-0145; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6023-0200; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, miasto

1158-0100; 4025 x 2673; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0510; 5867 x 2713; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0511; 6261 x 2054; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0512; 5082 x 2411; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1150; 3827 x 4663; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1140; 7439 x 3103; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1160; 3958 x 4799; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1170; 4058 x 2696; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1180; 4101 x 2723; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1190; 4004 x 2660; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1200; 4265 x 2832; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1210; 4113 x 2731; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1220; 4024 x 2187; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1230; 4081 x 2217; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

« 1 2 »

Więcej nowości